3.1

Out of 2 Ratings

Owner's of the Gaggia Coffee Grinder 8002 gave it a score of 3.1 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  3.0 out of 5
 • Durability

  3.0 out of 5
 • Maintenance

  3.5 out of 5
 • Performance

  3.0 out of 5
 • Ease of Use

  3.0 out of 5
of 7
 
DM 1075/20 Rev.02
TYPE MDF (Dansk)
KAFFEKVÄRNEN .
- Kaffedoseringskvärnen GAGGIA er fremstillet til brug i hjemmene og i större husholdninger, den besidder de samme egenskaber som de
större kaffekvärne fremstillet til “barene”. Den garanterer de ristede kaffebönner en ensartet og perfekt malning.
Finheden al den malede kaffe kan reguleres efter önske. Yderligere er kaffekvärnen GAGGIA forsynet med et automatisk kaffemål, der
ved et let greb i doseringshåndtaget vil give den rigtige mängde kaffe til tilberedningen af een eller to koppe af den fremragende
ESPRESSO.
BRUGSANVISNING
- Sikre Dem al strömspändingen i Dere elnet svare til maskinens typeskilt;
- Fyld beholderen med kaffebönner; tryk pä kontakten (1), og kaffekvärnen tändes. For ikke at overophede motoren, mä De aldrig tände
for maskinen nikar der ikke er kaffebönner i beholderen;
- Välg den fi nhedsgrad De önsker tiI malningen af kaffen. Apparatet kan male pä 39 forskellige fi nhedsgrader. Jo höjere nummer,
jo grovere formalning Ved en normal formalning til en ‘italiensk espresso’ anbefales det, at indstille apparatet på mellem 2 og 10;
- Når De for förste gang skal fi nde frem tiI den for Deres kaffe rigtige malning, er det tilrådeligt först at lave en “prövemaling” af ca 10/20 gr
kaffe. Tilbered en kop espresso, og läg märke til: om udsviningen af espressoen er for hurtig eller lor langsom:
For hurtig:
det betyder at bönnerne er malet for groft og espressoen viI väre for tynd og intetsigende
For langsom:
det betyder at malningen af kaffen er for fi n, og espressoen vil väre for stärk og for “tyk”
Korrekt:
betyder at De opnår den rigtige malning af kaffen, og Deres espresso vil blive rig på aroma og velsmegende
- Det er meget vigtigt at vide, at hver type kaffebönner har brug for sin specielle malning, fordi ikke alle kaffebönner har samme kvalitet,
og fordi hvert kaffemärke har sin egen blanding af kaffe og ristning af bönnerne. Det er derfor apparatet skal indstilles på malningsgraden
der passer til de kaffebönner De bruger.
RENGORING OG VEDLIGEHOLDELSE:
Ved almindelig rengöring:
● vedligeholdelse og rengöring må kun udföres når doserings måleren tiI kaffemöllen er afmonteret fra el-anlœget;
● sœt ikke doserings måleren tiI kaffemöllen i vand og vask ingen af dens komponenter i opvaskemaskinen;
● brug ikke skarpe genstande eller kemisk aggressive produkler til rengöringen (opIösningsmidler);
● tör ikke kaffemölledoceringsmåIeren og/eller dens komponenter ved hjœlp af mikrobölgeovn og/eller en normal ovn;
● til rengöring af apparatet brug en blöd klud gjort fugtig med vand.
INSTRUKTION TIL DET ELEKTRISKE KABEL:
Til eventuel udskiftning af det elektriske kabel henvend Dem ti det nœrmeste assistance center som er autoriseret af Gaggia
1) Afbryder 6) BehoIder til kaffebönner
2) Håndtag til dosering 7) Låg til beholderen til kaffebönner
3) Slötte til fi lterholder 8) Elledning med stik
4) Beholder til den malede kaffe 9) Indstilningsknap til fi nhedsgraden af den malede kaffe
5) Låg ti beholderen til den malede kaffe 10) Kontrol der viser fi nhedsgraden til malningen