3.1

Out of 2 Ratings

Owner's of the Gaggia Coffee Grinder 8002 gave it a score of 3.1 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  3.0 out of 5
 • Durability

  3.0 out of 5
 • Maintenance

  3.5 out of 5
 • Performance

  3.0 out of 5
 • Ease of Use

  3.0 out of 5
of 7
 
DM 1075/20 Rev.02
LIMPEZA E MANUTENÇÃo:
Limpeza geral:
● a manutenção e a limpeza podem ser efectuadas somente quando o moedor/dosador estiver esligado da rede de electricidade;
● não imergir o moedor/dosador na água e não colocar os componentes na máqina de lavar louças;
● não utilizar objetos pontiagudos ou produtos químicos agressivos (solventes) para fazer a limpeza;
● não enxugar o moedor/dosador e/ou os seus componentes utilizando um forno micro-ondas e nem um convencional;
● para efectuar a limpeza do aparelho utilize um pano macio humedecido com àgua.
INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉCTRICO:
Para uma eventual troca do fi o de electricidade dirija-se ao centro de assistência autorizado da Gaggia mais próximo
1) Interruptor 6) Contentor do cafè em grão
2) Peça de accionamento do dosador 7) Tampa do contentor de cafè em grão
3) Suporte do porta-fi ltro 8) Fio com fi cha elèctrica
4) Tampa do contentor do cafè moido 9) Numerador das posições das mòs
5) Contentor do cafè moido 10) Indicador do grau da moagem
TYPE MDF (Nederlands)
MACINACAFFE-GAGGIA - GAGGIA-KOFFIEMOLEN
ALGEMEENHEDEN
- De GAGGIA-koffi emoien is speciaal uitgedacht en ontworpen voor huishoudelijk gebruik, doch is in al zijn onderdalen volledig identiek
aan een koffi emolen voor professioneel gebruik. Met de GAGGIA-Koffi ermolen worden de gebrande koffi ebonen tot een gelijkmatige
poeder gemalen. De graad van korrel-jijnheid is regelbaar. Bovendien is de GAGGIA-koffi emolen uitgerust met een automatisch
doseermechanisme, waardoor de juiste hoeveelheid koffi e voor èèn of twee kopjes BARCAFFE verkregen wordt.
GEBRUIKSAANWIJZING
- Controleer of er in de ruimte waar u het apparaat wilt plaatsen een elektriciteitstoevoer is die overeenkomt met het voltage en het verbruik
van het apparaat;
- Vul de koffi ehouder met koffi ebonen; door de schakelaar (1) aan te draaien, wordt de koffi emolen in werkin gesteld. Draai de schakelaar
niet aal wanneer het bakje voor de koffi ebonen (6) leeg is, dit om het warmlopen van de motor te vermijden;
- Kies de gewenst korrel-fi jnheid. I let apparaat kan op 39 verschillende standen van korrel-fi jnheid ingesteld worden. I loe hoger de standa,
des te grover zijn de korrels. Over het algemeen wordt voor cen italiaanse expresso stand 2 to 10 aangeraden;
- Om de juiste korrel-fi jnheid vast te stellen, kunt u de eerste keer beter slecths 10 à 20 gram koffi e malen, dan ziet u nl.beter het resultaat.
Zet nu de koffi e en kijk hoe de koffi e uit het koffi ezetapparaat loopt: te vlug of the langzaam:
Te vlug:
betekent dat de koffi ebonen te grof gemalen werden u krijgt dan een slappe en “dunne” koffi e
Te langzaam:
betekent dat de koffi ebonen te fi jn gemalen werden, u krijgt dan een sterke en “dikke” koffi e
Normaal:
betekent dat de koffi ebonen op de juiste stand gemalen werden, uw koffi e is smakelijk en rijk aan aroma
- Vergeet echte, niet dat iedere koffi esoort op eene welbepaalde manier gemalen moet worden, aangezien niet alle koffi esoorten uit
dezelfde kwaliteiten bestaan en ieder mélange op een bepaalde wijze geroosterd wordt die varieert van de ene tot de andere
koffi ebranderij. Probeert u zelf daarom de verschillende gradaties van korrel-fi jnheid uit.
REINIGING EN ONDERHOUD:
Algemeen onderhoud:
● onderhouds- en reinigingswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd nadat de stroomtoevoer naar het maal- en
doseerapparaat is uitgeschakeld;
● dompel het apparaatniet onder water en zet geen onderdelen ervan in de vaatwasser;
● gebruik voor het reinigen geen puntige voorwerpen of bijtende chemische producten (oplosmiddelen);
● droog het maal- en doseerapparaat en/of componenten ervan nooit in een magnetron en/of in een gewone oven
● gebruik voor het reinigen van het apparaat een zachte, met water bevochtigde doek.
AANWIJZINGEN MET BETREKING TOT HET ELEKTRISCHE SNOER:
Raadpieeg voor het eventueel vervangen van het elektrische snoer het dichtstbijzijnde bevoegde Geggia Servicecentrum
1) Schakelaar 6) Bakje voor koffi ebonen
2) Hefboompje voor het doseren van 7) Deksel van het kaffi ebonen-bakie
de hoeveelheid koffi e
3) Steun van de fi lterhouder 8) Elektrische snoer met stekker
4) Bakje voor gemalen koffi e 9) Stand-regelaar voor germalen koffi e
5) DekseI van het gemaIen-koffi e-bakje 10) Signaal dat de graad van korrel-fi jnheid, aanduidt